Value Insights

Olen Tarja Lähdemäki Value Insights Oy:ssä. Value Insights auttaa B2B-organisaatioita menestymään kyvykkäämmän arvonluonnin avulla. Mitä enemmän asiakkaat kokevat arvoa, sitä paremmin ne sitoutuvat asiakkuuteen ja haluavat investoida yhteistyöhön. Arvon luominen yhdessä asiakkaan kanssa synnyttää kumppanuutta, vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua ja pitkäaikaista menestystä.

Palvelut

Asiakashaastattelut​

Asiakaskohtaiset syvähaastattelut. Päättäjät ja operatiiviset yhteyshenkilöt.

Tulosten raportointi sekä asiakkaittain että kokonaistuloksina.

Useamman asiakkaan haastattelut niiden kokemasta arvosta. 

Tulosten raportointi kokonaistuloksina.

Asiakasarvon kehittymisen tuki​

Tavoiteltavan asiakaskokemuksen määrittely organisaation antaman arvolupauksen pohjalta

Arvolupauksen kirkastus, jos tarpeen

Holistisen, liiketoimintarajat ja sisäiset siilot ylittävän asiakaskokemusmittausmallin rakentaminen

Työskentelytapana osallistavat työpajat asiakkaan kehitysryhmän kanssa

Asiakaskokemusmittausmallin käyttöönoton ja käytön tuki

Asiakkaiden kokeman arvon mittaus verkkokyselynä avaimet käteen-toteutuksena

Strateginen segmentointi​

Asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin perustuva segmentointi auttaa jakamaan markkinan menestyspotentiaalin näkökulmasta samankaltaisten asiakkaiden ryhmiin. ​

Asiakastarpeisiin perustuvan segmentoinnin yhdistäminen muihin segmentointitapoihin valaa vankan pohjan menestykselle.​

Segmentointi tuottaa yksilöllisempää asiakaskokemusta ja vahvistaa asiakkaiden sitoutumista, saa heidät ostamaan enemmän ja auttaa palveluntarjoajaa löytämään lisää parhaita asiakkaita muistuttavia uusia asiakkaita. ​

Oivallutus​

Asiakasarvo ja vaikeasti kopioitava kilpailuetu

Asiakasarvo ja strateginen segmentointi

Lopeta kilpaileminen ja keskity luomaan arvoa

Matka tuotantolähtöisestä toiminnasta asiakaskeskeiseen toimintaan – mitä se vaatii?

Asiakaskokemuksen mittaus – miksi ja miten

Luento​, työpajatyöskentely​ ja coachaus

Verkostoidutaan Linkkarissa

Voit olla yhteydessä LinkedInin kautta. Vastaan sinulle henkilökohtaisesti mahdollisimman pian.

Toimintafilosofia

Se mihin keskityt, vahvistuu. Kilpailemiseen keskittyminen vahvistaa kilpailua. Kilpaileminen johtaa helposti siihen, että kilpakumppanit keskittyvät kilpailemaan keskenään ja niiden väliset erot kaventuvat olemattomiin. 

Arvonluontiin keskittyminen vahvistaa arvon kehittymistä monipuolisesti. Asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien kokema arvo vahvistuu päivä päivältä, jolloin syntyy positiivisen kehittymisen kehä ja vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua.

Mitä useampaan tekijään kilpailuetu perustuu, sitä vaikeammin kopioitavaksi se rakentuu. Asiakasarvon ymmärrys rakentaa organisaatioon kilpailuetua, kun se ohjaa kaikkia asiakaskohtaamisia ja sitä jalostetaan jatkuvasti kohtaamisista saatavalla tiedolla. 

Työntekijät alkavat kokea vahvempaa osallisuutta asiakaskokemuksen muodostajina. Sen sijaan, että työntekijät näkevät jokaisessa  ihmisessä asiakkaan alkavat he nähdäkin jokaisessa asiakkaassa ihmisen, jota he voivat palvella paremmin. 

Asiakaskokemuksia​

Yhteistyöyritykset

Valoa digital logo

Tarja

”Arvo syntyy vuorovaikutuksessa. Mitä enemmän  pyrimme vilpittömästi ymmärtämään toisiamme, sitä vahvemmin luomme arvoa sekä toisillemme että meitä ympäröivälle yhteiskunnalle. Kilpailemisen sijaan keskitymme kuuntelemaan, oppimaan toisiltamme ja kehittymään. Yhdessä.”

Toimin asiakkaideni asiakkaiden puolestapuhujana nostamalla asiakkaiden kokeman arvon B2B-organisaatioiden strategisen ja operatiivisen kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä johtotähdistä. Teen töitä pääasiassa B2B-organisaatioiden parissa ja olen ilokseni saanut todeta, että yhä useampi B2B-toimija on alkanut ottaa asiakaskeskeisen toiminnan kehittämisen vakavasti. 

Tutustu työminääni lisää täällä: https://www.linkedin.com/in/tarjalahdemaki/

Olen käynyt elämässäni läpi useamman elämänkriisin ja oppinut, että meistä kukaan ei selviä yksin ja että auttamalla muita auttaa myös itseään. Olen kulkenut kanssakulkijana mm. erityislasten vanhempien, rintasyöpään sairastuneiden ja asiakaskeskeisestä kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Autettavana ja auttajana. 

Tartun toimeen minulle tärkeiden asioiden edistämisessä. Olen yksi erityislasten vanhempia tukevan Leijonaemot ry:n perustajista ja vedän asiakaskeskeisen johtamisen verkostoa Fidelistä. Uudessa Lastensairaalassa olen ollut mukana sekä rahoitusta keränneessä tukiyhdistyksen hallituksessa että sairaalan omistavassa tukisäätiön valtuuskunnassa.  Toimin myös Pihlajalinnan Erityisasumispalveluiden hallituksessa.  Kirjoitan parhaillaan näytelmää elämän epävarmuudesta yhdessä kahden muun kirjoittajan kanssa

Scroll to Top